BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Tuesday, November 6, 2012

SOALAN : Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan mengadakan pertandingan syarahan. Guru kelas kamu telah memilih kamu sebagai wakil kelas untuk menyertai pertandingan tersebut. Tajuk yang diberikan ialah "Belajar Secara Berkumpulan Lebih Baik daripada Belajar Secara Bersendirian". Sediakan teks syarahan kamu selengkapnya. 
________________________________________________________________________

Yang dihormati Tuan  Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang dikasihi. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk ‘Belajar Berkumpulan Lebih Baik Daripada Belajar Bersendirian.

Hadirin yang saya hormati sekalian,
Menurut Kamus Dewan, belajar bererti menuntut ilmu dan menimba ilmu pengatahuan. Manakala berkumpulan pula membawa maksud, beberapa orang individu berbincang sesama sendiri untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan. Secara kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa berlajar berkumpulan adalah sekumpulan individu menuntut ilmu bersama-sama.
Setiap pelajar mempunyai kaedah belajar tesendiri. Kita pelu memilih kaedah dan teknik belajar yang paling berkesan dan mudah. Belajar secara berkumpulan lebih baik kerana banyak idea dan buah fikiran dapat dikongsikan pada satu-satu masa. Idea atau pendapat yang diketengahkan itu dapat digabungjalinkan menjadi satu pendapat yang sangat bernas. Berbeza dengan belajar bersendirian, idea atau pendapat hanya tetumpu pada seseorang individu sahaja.
Selain itu, belajar berkumpulan dapat membentuk satu pasukan yang mantap. Pelajar yang lemah boleh meminta bantuan daripada rakan yang lebih bijak. Mereka juga akan dapat mengetahui maklumat dengan lebih cepat. Perkongsian ilmu ini sudah pastinya juga akan mengurangkan kos membeli bahan-bahan bacaan dan latihan kerana pelajar juga boleh berkongsi buku rujukan bersama-sama.
Di samping itu, belajar secara berkumpulan juga boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Semua pelajar dapat berbincang tentang pelajaran dalam suasana yang menyeronokkan. Secara tidak langsung akan tersemainya nilai-nilai murni seperti bejkerjasama, tolong-menolong dan setiakawan.Ini kerana kerja berkumpulan diistilahkan sebagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala susah dan senang dalam kumpulan akan dihadapi bersama-sama.
Belajar secara berkumpulan juga dapat menilai tahap pencapaian diri sendiri. Ini dapat mewujudkan persainagn lebih sihat dalam kalangan murid. Secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi murid-murid untuk belajar. Murid-murid akan lebih berdisiplin dan berusaha dengan gigih untuk mencapai impian. 
 
 Hadirin hadirat yang dihormati,
            Berdasarkan hujah-hujan yang dikemukakan, jelaslah kepada kita bahawa belajar berkumpulan adalah lebih baik daripada belajar bersendirian. Oleh itu, untuk menjadi murid yang cemerlang dalam akademik, belajar secara berkumpulan perlu dijadikan amalan yang terancang.

           Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...