BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Tuesday, November 6, 2012

SOALAN : Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu akan mengadakan pertandingan syarahan. Guru kelas kamu telah memilih kamu sebagai wakil kelas untuk menyertai pertandingan tersebut. Tajuk yang diberikan ialah "Belajar Secara Berkumpulan Lebih Baik daripada Belajar Secara Bersendirian". Sediakan teks syarahan kamu selengkapnya. 
________________________________________________________________________

Yang dihormati Tuan  Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang dikasihi. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk ‘Belajar Berkumpulan Lebih Baik Daripada Belajar Bersendirian.

Hadirin yang saya hormati sekalian,
Menurut Kamus Dewan, belajar bererti menuntut ilmu dan menimba ilmu pengatahuan. Manakala berkumpulan pula membawa maksud, beberapa orang individu berbincang sesama sendiri untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan. Secara kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa berlajar berkumpulan adalah sekumpulan individu menuntut ilmu bersama-sama.
Setiap pelajar mempunyai kaedah belajar tesendiri. Kita pelu memilih kaedah dan teknik belajar yang paling berkesan dan mudah. Belajar secara berkumpulan lebih baik kerana banyak idea dan buah fikiran dapat dikongsikan pada satu-satu masa. Idea atau pendapat yang diketengahkan itu dapat digabungjalinkan menjadi satu pendapat yang sangat bernas. Berbeza dengan belajar bersendirian, idea atau pendapat hanya tetumpu pada seseorang individu sahaja.
Selain itu, belajar berkumpulan dapat membentuk satu pasukan yang mantap. Pelajar yang lemah boleh meminta bantuan daripada rakan yang lebih bijak. Mereka juga akan dapat mengetahui maklumat dengan lebih cepat. Perkongsian ilmu ini sudah pastinya juga akan mengurangkan kos membeli bahan-bahan bacaan dan latihan kerana pelajar juga boleh berkongsi buku rujukan bersama-sama.
Di samping itu, belajar secara berkumpulan juga boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Semua pelajar dapat berbincang tentang pelajaran dalam suasana yang menyeronokkan. Secara tidak langsung akan tersemainya nilai-nilai murni seperti bejkerjasama, tolong-menolong dan setiakawan.Ini kerana kerja berkumpulan diistilahkan sebagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala susah dan senang dalam kumpulan akan dihadapi bersama-sama.
Belajar secara berkumpulan juga dapat menilai tahap pencapaian diri sendiri. Ini dapat mewujudkan persainagn lebih sihat dalam kalangan murid. Secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi murid-murid untuk belajar. Murid-murid akan lebih berdisiplin dan berusaha dengan gigih untuk mencapai impian. 
 
 Hadirin hadirat yang dihormati,
            Berdasarkan hujah-hujan yang dikemukakan, jelaslah kepada kita bahawa belajar berkumpulan adalah lebih baik daripada belajar bersendirian. Oleh itu, untuk menjadi murid yang cemerlang dalam akademik, belajar secara berkumpulan perlu dijadikan amalan yang terancang.

           Sekian, terima kasih.

Monday, November 5, 2012SOALAN : Kamu akan menyertai suatu pertandinagn syarahan di sekolah. Tajuk syarahan tersebut ialah "Faedah Menyertai Kegiatan Kokurikulum". Sediakan syarahan itu selengkapnya.
________________________________________________________________________________

           Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Guru Besar, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk "Faedah Menyertai Kegiatan Kokurikulum".

Hadirin yang dihormati,

            Kokurikulum dapat didefinasikan aktiviti yang dijalankan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti kokurikulum melibatkan pelbagai aktiviti seperti unit beruniform, permainan dan persatuan. Antara unit beruniform yang ada ialah pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah, Tunas Kadet Remaja Sekolah, Puteri Islam dan sebagainya. Manakala Persatuan pula terdiri daripada Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Matematik, persatuan Sains dan sebagainya.

            Kegiatan kokurikum sangat penting kepada murid-murid. Sekiranya mereka aktif dalam kegiatan kokurikulum, mereka dapat menambahkan pengetahuan dan meluaskan pengalaman kendiri yang tidak dipelajari di dalan kelas. Contohnya pengetahuan dan pengalaman berkaitan perkhemahan dan sebagainya.

            Selain itu, kegiatan kokurikulum juga menjadi medan kepada guru-guru mencungkil bakat murid-murid untuk diketengahkan dalam pelbagai pertandingan. Secara tidak langsung, murid-murid juga memperoleh manfaatnya kerana mereka boleh mengembangkan lagi potensi mereka ke peringkat yang lebih tinggi.

           Penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum juga dapat mengelakkan mereka daripada membuang masa melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Juga dapat mengelakkan mereka daripada bergaul dengan kacang hantu. Secara tidak langsung akan dapat mengekang mereka daripada melakukan gejala negatif seperti merempit, dadah, vandalisme, gensterime dan sebagainya.

Hadirin yang dihormati,
 
         Berdasarkan hujah-hujah yang dinyatakan, jelaslah bahawa kegiatan kokurikulum sangat penting dan membawa kebaikan kepada murid-murid. Saya menyeru kepada rakan-rakan agar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum kerana banyak faedah yang akan kita peroleh.

         Sekian, terima kasih.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...