BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Monday, June 18, 2012

IMBUHAN PINJAMAN : Awalan dwi-

~ Awalan dwi- membawa maksud dua.
~ Contoh ;
1. dwibahasa ~ dua bahasa
2. dwibahasawan ~ orang yang bertutur dalam dua bahasa
3. dwibulan ~ dua bulan sekali
4. dwi cekung ~ cekung pada kedua-dua permukaan
5. dwifungsi ~ menjalankan dua fungsi
6. dwiguna ~ mempunyai dua guna
7. dwihuruf ~ dua huruf yang melambangkan satu bunyi ( sy,ny,ng)
8. dwimatra ~ puisi yang terdiri daripada dua kaki matra
9. dwiminggu ~ dua minggu sekali
10.dwimusim ~ berlaku sesuatu dalam masa dua tahun
11.dwipihak ~ antara dua pihak
12.dwipurwa ~ pengulangan suku kakat pertama ( kuda - kekuda)
13.dwitunggal ~ dua tetapi seakan-akan satu
14.dwiwarganegara ~ orang yang mempunyai dua kerakyatan

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...