BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Monday, June 25, 2012

Anda Ingin Menulis Karangan Syarahan ?

~ Syarahan merupakan karangan yang memerlukan kemahiran berhujah, daya dan kematangan berfikir.
~ Bahasa yang digunakan mestilah tepat
~ Hujah-hujah mestilah bernas dan mudah difahami.
~ Syarahan disampaikan dalam majlis pertandingan.
~ Mempunyai format tertentu, iaitu pembukaan dengan kata-kata aluan mengikut tahap hadirin.
~ Penutup mesti menarik dan meyakinkan pendengar atau pembaca.
~ Gunakan kata-kata yang bertatasusila dan kata-kata perangsang kepada hadirin.

APA YANG PERLU IALAH.....
1. Mesti memahami keadaan majlis seperti yang dikehendaki soalan.
2. Cari isi-isi penting berkaitan dengan tajuk.
3. Gunakan kata alu-aluan yang betul.
4. Dalam perenggan pertama, huraikan maksud tajuk.
5. Kemudian, perenggan seterusnya kemukakan hujah-hujah yang bernas.
6. Gunakan bahasa kiasan atau peribahasa supaya hujah lebih menarik.
7. Diakhiri dengan penutup penghargaan, penegasan, ucapan salam dan terima kasih.
8. Panjang karangan (UPSR) hendaklah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...