BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Tuesday, May 29, 2012

KARANGAN UPSR : Anda Ingin Menulis Karangan Fakta ??

Karangan Fakta adalah merupakan antara karangan yang 'famous' dalam UPSR. Karangan jenis ini tergolong dalam karangan tidak berformat.


Untuk menghasilkan karanga fakta yang baik perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian:


Anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang


~   Sebelum menulis, anda mestilah memastikan bahawa anda mempunyai fakta-fakta yang cukup tentang tajuk yang dikemukakan.


~  Isi atau fakta yang diberikan perlu lengkap, tersusun , dan menepati kehendak soalan .


~  Cara penyampaiannya mestilah ringkas serta menggunakan ayat dan kata yang mudah difahami


~  Karangan mestilah merangkumi perenggan pendahuluan, isi dan penutup.


Bagi perenggan pendahuluan, mestilah mengandungi definasi atau penerangan tentang tajuk yang diberi.

Untuk perenggan isi pula, sekurang-kurangnya carilah 4 isi penting. Ianyan mestilah tepat dan bukan rekaan penulis semata-mata. Untuk memperkukuhkan isi, maka perlu disusuli dengan huraian serta contoh. 
~ Bagi perenggan penutup pula, berikan pendapat tentan perkara yang ditulis.
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...