BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Monday, November 5, 2012SOALAN : Kamu akan menyertai suatu pertandinagn syarahan di sekolah. Tajuk syarahan tersebut ialah "Faedah Menyertai Kegiatan Kokurikulum". Sediakan syarahan itu selengkapnya.
________________________________________________________________________________

           Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Guru Besar, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk "Faedah Menyertai Kegiatan Kokurikulum".

Hadirin yang dihormati,

            Kokurikulum dapat didefinasikan aktiviti yang dijalankan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti kokurikulum melibatkan pelbagai aktiviti seperti unit beruniform, permainan dan persatuan. Antara unit beruniform yang ada ialah pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah, Tunas Kadet Remaja Sekolah, Puteri Islam dan sebagainya. Manakala Persatuan pula terdiri daripada Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Matematik, persatuan Sains dan sebagainya.

            Kegiatan kokurikum sangat penting kepada murid-murid. Sekiranya mereka aktif dalam kegiatan kokurikulum, mereka dapat menambahkan pengetahuan dan meluaskan pengalaman kendiri yang tidak dipelajari di dalan kelas. Contohnya pengetahuan dan pengalaman berkaitan perkhemahan dan sebagainya.

            Selain itu, kegiatan kokurikulum juga menjadi medan kepada guru-guru mencungkil bakat murid-murid untuk diketengahkan dalam pelbagai pertandingan. Secara tidak langsung, murid-murid juga memperoleh manfaatnya kerana mereka boleh mengembangkan lagi potensi mereka ke peringkat yang lebih tinggi.

           Penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum juga dapat mengelakkan mereka daripada membuang masa melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Juga dapat mengelakkan mereka daripada bergaul dengan kacang hantu. Secara tidak langsung akan dapat mengekang mereka daripada melakukan gejala negatif seperti merempit, dadah, vandalisme, gensterime dan sebagainya.

Hadirin yang dihormati,
 
         Berdasarkan hujah-hujah yang dinyatakan, jelaslah bahawa kegiatan kokurikulum sangat penting dan membawa kebaikan kepada murid-murid. Saya menyeru kepada rakan-rakan agar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum kerana banyak faedah yang akan kita peroleh.

         Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...