BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Thursday, July 12, 2012

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

~ Cakap ajuk dan cakap pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya.

Cakap Ajuk
~ Cakap ajuk ialah percakapan yang dilaporkan semula sebagimana asalnya dituturkan.
~Tidak ada sebarang pindaan yang dilakukan.
~Cakap ajuk dimulakan dengan tanda pembuka kata dan diakhiri dengan tanda penutup kata. (".....")

Cakap Pindah
~ Cakap pindah ialah perkataan atau percakapan yang dilaporkan semula tetapi tidak sebagaimana yang dituturkan.
~ Terdapat perbezaan struktur atau susunan perkataan-perkataan dalam ayat.
~ Walau bagaimanapun, maksud atau susunan perkataan adalah sama.

Contoh
Cakap Ajuk
1. " Datanglah ke rumah saya malam esok, Kumar," kata Amar.
2. " Cuci pakaian kamu," kata kakak kepada Aminah.
3.   Cikgu Adli berkata, " Mengapa awak tidak datang semalam, Asrol?"

Cakap Pindah
1. Amar mempersilakan Kumar ke rumahnya pada malam esok.
2. Kakak menyuruh Aminah mencuci pakaiannya.
3. Cikgu Adli bertanya kepada Asrol sebab dia tidak datang semalam.

* Apabila cakap pindah ditukarkan daripada cakap ajuk, beberapa perkara di bawah perlu diubah.

Cakap Ajuk ...... Cakap Pindah
1. aku, saya, hamba ....... ia, dia, -nya, beliau
2. beta ..... baginda
3. kita, kami ..... mereka
4. mereka ..... mereka
5. beliau ...... beliau
6. dia ..... dia
7. awak, kamu, engkau, anda ..... saya, dia, -nya
8. itu .... itu
9. ini ..... itu
10. sini .... situ, sana, tempat itu
11. sekarang .... ketika itu, masa itu
12. hari ini ... hari itu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...