BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Monday, July 2, 2012

KARANGAN UPSR : Anda Ingin Menulis Karangan Berita

~ Karangan berita memerlukan fakta atau maklumat tentang sesuatu kejadian seperti kemalangan, kebakaran dan sebagainya.
~ Maklumat dalam kandungan berita seharusnya menjawab persoalan
   Apa? Siapa? Bila? Di mana?, dan Mengapa?
~ Penulisan berita perlu mengikut suatu format khusus ;
    a) Dimulakan dengan menulis nama tempat di sebelah kiri dengan huruf besar, diletakkan tanda koma, diikuti dengan hari atau tarikh serta  tanda sempang sebelum perenggan yang pertama.
    Contoh : SIMPANG AMPAT , Sabtu -

~ Isi berita yang paling penting haruslah didahulukan, manakala isi berita yang kurang penting dikemudiankan . 

~Bahasa yang digunakan dalam penulisan berita haruslah mudah dan padat. Elakkan daripada menggunakan ayat yang panjang atau meleret-leret.
~ Maklumat-maklumat untuk penulisan sesebuah berita boleh dikumpul melalui pembacaan, pemerhatian dan wawancara 

~Semasa menulis karangan berita,anda harus mengingat enam persoalan, iaitu apa, siapa, bila, di mana, mengapa, dan bagaimana . 
* Apa ?  
~ Menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi tema atau inti berita. Memberi maklumat utama kepada keseluruhan berita.
* Bila ? 
~ Menerangkan masa sesuatu peristiwa itu berlaku.Tarikh dan hari kejadian berlaku perlu ditulis dengan jelas.Dalam berita-berita jenayah dan kemalangan, waktu peristiwa berlaku perlu ditulis juga.
* Di mana ? 
~ Menerangkan nama tempat di mana berlakunya sesuatu peristiwa. Jika terdapat nama-nama tempat yang tidak diketahui umum, alamat tempat itu hendaklah ditulis dengan penuh.
* Siapa ? 
~ Nama-nama yang terlibat dalam peristiwa itu mestilah jelas. Nama perlu ditulis dengan lengkap dan penjelasan atau gelaran yang menerangkan siapa perlu ada. Nama penuh , gelaran juga perlu ditulis. Adakalanya umur juga perlu ditulis .
* Mengapa ? 
~ mengandungi sebab-sebab peristiwa itu berlaku. Sekiranya sebab-sebab yang tidak diketahui hendaklah ditulis sebagai ‘belum diketahui’ atau ‘belum ada bukti’.
* Bagaimana? 
~ menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangan sesuatu peristiwa.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...