BERSATU BERUSAHA MENGGAPAI KECEMERLANGAN

Thursday, April 26, 2012

Kata Penegas • 1. Kata penegas atau partikel ialah perkataan yang digunakan sebagai penegas/pengasas dalam sesuatu pernyataan. Kata penegas atau partikel ialah perkataan kecil yang tidak membawa makna penuh atau lengkap kecuali hanya untuk menentu-kan makna ayat. Kata penegas terbahagi kepada dua jenis.
 • 2. Kata penegas - yang hanya menegaskan frasa predikat (cerita). 
 • CONTOH BENTUK PARTIKEL Kata penegas -kah , -lah , dan -tah ditulis bercantum pada akhir perkataan. -kah -lah -tah pun
 • 3. Partikel -kah digunakan untuk menegas-kan sesuatu pernyataan atau memberi penekanan kepada sesuatu ayat tanya dan ayat seruan . 
 • CONTOH : 1) Apa kah yang kamu bawa di dalam beg plastik itu? 
 •                  2) Oh, alang kah bertuahnya kamu kerana mempunyai keluarga yang bahagia! 
 • 4. Partikel -lah digunakan untuk menegas-kan sesuatu suruhan , permintaan , doa atau pernyataan
 • CONTOH : 1) Pemuda itu lah yang telah menghantar saya ke hospital semalam. 
 •                  2) Buat lah seperti yang telah dirancang-kan jika kamu ingin berjaya. 
 • 5. Partikel -tah digunakan untuk menegas-kan sesuatu pernyataan , keadaan harian dan situasi tidak sabar . 
 • CONTOH : 1) Siapa tah yang suka membuang sampah sarap di kawasan ini. 
 •                  2) Bila tah agaknya dia akan melangsaikan hutang-hutangnya itu. 
 • 6. Partikel pun digunakan untuk menegas-kan atau memberi penekanan kepada ayat penyata . 
 • CONTOH : 1) Guru besar pun terlibat dalam gotong-royong semalam. 
 •                  2) Mazlan pun menutup televisyen setelah disuruh oleh ayahnya.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...